☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Czwartek 06.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrola paliw stałych w 2021 roku

  • Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową monitorują jakość paliw stałych m.in. węgla kamiennego, brykietu i peletu.
  • Skontrolowaliśmy łącznie 940 przedsiębiorców. Do badań laboratoryjnych przekazaliśmy 489 próbek paliw, z czego 6,9 proc. nie spełniało wymagań jakościowych.
  • Paliwo stałe powinno posiadać dokument potwierdzający, że spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach, tzw. świadectwo jakości.

Pobierz raport z kontroli.

Inspekcja Handlowa sprawdza działalność przedsiębiorców pod kątem wypełniania obowiązków związanych z wystawianiem świadectw jakości paliw. Monitoruje, czy paliwa stałe spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach oraz czy wartości wynikające ze świadectwa jakości są zgodne ze stanem faktycznym. Kontrole Inspekcji Handlowej są prowadzone na podstawie zlecenia Prezesa UOKiK oraz w oparciu o sygnały dotyczące niewłaściwej jakości paliw. Informacje te pochodzą m.in. od konsumentów, z Policji i CBŚ oraz z wyników poprzednich kontroli.

Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

Paliwa stałe – wyniki kontroli

W 2021 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała łącznie 940 przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe. Sprawdzaliśmy, czy wystawiają oni świadectwa jakości i wydają ich kopie konsumentom przy sprzedaży. W większości przypadków inspektorzy nie stwierdzili naruszeń. Na podmioty, które nie wypełniały obowiązków zostały nałożone kary administracyjne. Inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili również uchybienia w sposobie wystawiania świadectw tj. braku informacji o systemie certyfikacji, błędnie podanym rodzaju paliwa stałego, braku daty i miejsca wystawienia świadectwa jakości oraz braku podpisu. Upomniani przedsiębiorcy dostosowywali świadectwa jakości do obowiązujących przepisów.

Przedsiębiorca wprowadzając do obrotu paliwo stałe ma obowiązek wystawienia świadectwa jakości. Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez produkt wymagań jakościowych określonych w przepisach. Dzięki temu konsument może sprawdzić parametry wybieranego paliwa, a tym samym ma świadomość jego wpływu na środowisko – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.  

 

Podczas kontroli przyjrzeliśmy się jakości paliw stałych. Do badań laboratoryjnych pobraliśmy 489 próbek, z czego 34 nie spełniały wymagań, co stanowi 6,9 proc. spośród skontrolowanych. Większość próbek nie spełniała jednego z wymogów, ale były również przypadki, w których paliwo nie spełniało dwóch i trzech parametrów. Najwięcej próbek nie spełniało wymagań w zakresie wymiaru podziarna (18 próbek) oraz wymiaru nadziarna (11 próbek).  

Jeśli kontrolowane paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przepisach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury - tłumaczy Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W laboratorium sprawdzaliśmy również, czy deklarowane przez przedsiębiorców parametry paliw mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Prawie 14 proc. - 67 próbek paliw stałych nie spełniało zadeklarowanych wartości przedstawionych w świadectwach jakości.

 

Jeżeli masz wątpliwości co do jakości węgla kamiennego, brykietu czy peletu jaki kupiłeś, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

Wytworzył:
Udostępnił:
Będkowska Marta
(2021-06-18 13:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Będkowska Marta
(2022-02-11 11:03:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 60500