Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Herb Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Wtorek 12.12.2017

zaawansowane

Podstawa prawna działalności

W dniu 10 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), na mocy których m.in. znowelizowana została treść Rozdziału 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.), dotyczącego sądownictwa polubownego. Na mocy art. 50 ww. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, zmianie uległa dotychczasowa nazwa sądu polubownego. Obecnie działające przy wojewódzkich inspektorach sądy noszą nazwy „Stałe sądy polubowne”. Sądy rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami na podstawie regulaminu.

Zgodnie z treścią art. 66 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, dotychczasowe przepisy wykonawcze (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich /Dz. U. Nr 113, poz. 1214/) zachowują moc do czasu wydania nowych, określających w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości regulamin organizacji i działania sądów oraz wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Do spraw rozstrzyganych przez sądy polubowne wszczętych i niezakończonych oraz do uchylania i odmowy uznania wyroku sądu polubownego wydanego przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Wytworzył:
Magdalena Trzewiczek zatwierdziła Tamara Kuźnik
Udostępnił:
Marta Będkowska
(2017-01-10 13:29:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Będkowska
(2017-01-10 13:30:12)
 
 
ilość odwiedzin: 1075809

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X