Lista arbitrów

Zamieszczona na dole strony lista arbitrów SSP przy WIIH we Wrocławiu wskazuje trzy grupy stałych arbitrów:

  1. Arbitrzy wpisani na listę na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, którzy mogą pełnić funkcję arbitra przewodniczącego w składach orzekających
  2. Arbitrzy wpisani na listę na wniosek organizacji reprezentujących interesy konsumentów (będących stronami umowy o zawiązanie SSP) – na liście ujęci jako: Osoby mogące zostać powołane do składu orzekającego przez KONSUMENTA
  3. Arbitrzy wpisani na listę na wniosek organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców (będących stronami umowy o zawiązanie SSP) – na liście ujęci jako: Osoby mogące zostać powołane do składu orzekającego przez PRZEDSIĘBIORCĘ

Stały Sąd Polubowny przy WIIH we Wrocławiu rozstrzyga sprawy w składach 3-osobowych, po jednym arbitrze z każdej wskazanej wyżej grupy.

Sposób wyznaczania składu orzekającego :

  • w pierwszej kolejności: do powołania arbitrów z grup 2-3 w sprawie uprawnione są strony postępowania (jednego może wskazać konsument, drugiego zaś przedsiębiorca), arbitra przewodniczącego składu orzekającego wyznacza Przewodniczący SSP
  • w sytuacji nieskorzystania z ww. uprawnienia przez strony w wyznaczonym terminie – cały skład orzekający jest wyznaczany przez Przewodniczącego SSP z urzędu

Tut. Sąd zapewnia, że znajdujący się na liście arbitrzy spełniają wymagania stawiane przed nimi przez przepisy prawa (w tym w zakresie niezbędnego wykształcenia i ogólnej znajomości prawa).

Wiedza specjalistyczna arbitrów, legitymujących się niejednokrotnie wykształceniem branżowym oraz doświadczeniem zawodowym, umożliwia profesjonalną ocenę sytuacji nawet bez konieczności powoływania rzeczoznawców. Wykształcenie prawnicze przewodniczącego składu orzekającego gwarantuje natomiast rzetelność postępowania w świetle obowiązującego prawa. 

Lista stałych arbitrów Stałego Sądu Polubownego (25.03.2024)

Wytworzył:
Dorota Klofas
(2017-10-20)
Udostępnił:
Terlecki Marcin
(2017-10-20 10:22:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2024-03-25 12:25:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki