Podstawy prawne

Podstawę prawną funkcjonowania Sądu polubownego, poza wolą stron wyrażoną w umowie, stanowią przepisy:

- Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 25 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 r., poz. 1356);

- Umowy o zorganizowanie Stałego Sądu Polubownego przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

oraz w pozostałym zakresie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).

 

 

Wytworzył:
Dorota Klofas
(2017-10-20)
Udostępnił:
Terlecki Marcin
(2017-10-20 10:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2024-05-08 13:49:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki