Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców

   Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2017, poz. 1063 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. 2001, Nr 85, poz. 931) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

Wpis na listę następuje na wniosek rzeczoznawcy. Do wniosku rzeczoznawca dołącza dokumenty potwierdzające teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w której wykonuje działalność rzeczoznawcy.

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej weryfikuje pod względem formalnym wyżej wymienione dokumenty i dokonuje wpisu na listę bądź odmawia dokonania takiego wpisu. Ponadto sprawuje nadzór nad rzeczoznawcami (rozpatruje skargi na ich działalność, dokonuje okresowej analizy ich działalności pod kątem obiektywizmu i zgodności z przepisami prawa). 

Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców

Wytworzył:
Małgorzata Czekalska
(2017-11-08)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2017-11-08 13:20:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2024-02-02 09:04:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki