Wniosek do pobrania

Wniosek o "pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich" (postępowanie ADR) może złożyć konsument albo przedsiębiorca.Wniosek zawiera: 

  • opis okoliczności sprawy;
  • informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu;
  • kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku. 

Skan wniosku można przesłać  na adres poczty mailowej : sekretariat@wiih.wroclaw.pl albo drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W przypadku wysyłania wniosku drogą poczty elektronicznej maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami nie może przekroczyć 20 MB, a akceptowane formaty załączników to: .doc, .docx, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .zip.
 
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula Informacyjna dostępna na stronie BIP https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=118948

W  wersji papierowej wniosek można wysłać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu a także za pomocą faksu na nr 71 344 26 02

Pobierz wniosek (pdf)                 Pobierz wniosek (doc)

Wytworzył:
Beata Nankowska
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-01 14:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2023-11-07 14:16:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki