ADR - Informacje podstawowe

ADR - Informacje podstawowe

Dolnośląski Wojewódzki  Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu  jest uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowań ADR) i został wpisany pod numerem 6.1 w „rejestrze podmiotów uprawnionych”, ogłoszonych na stronie www prowadzonej przez UOKiK.

Postępowanie w zakresie „pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich” (postępowanie ADR) umożliwia:

  • zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu (mediacja) lub
  • przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (koncyliacja).

Postępowanie jest polubowne. Oznacza to, że obie strony muszą się zgodzić na to postępowanie oraz mają prawo wycofać się z postępowania na  każdym jego etapie.

„Pozasądowe” oznacza, że rozwiązanie problemu odbywa się bez udziału sądu powszechnego. Wiąże się z nim mniej formalności. Dlatego postępowanie jest szybkie i bezkosztowe.

Postępowania prowadzone są osobiście w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub korespondencyjnie przez  mediatorów  w języku polskim - dlatego wszystkie przedstawione dokumenty i wniosek należy wypełnić po polsku .

Uwaga. W przypadku zakupów dokonywanych drogą internetową istnieje alternatywny sposób dochodzenia swoich roszczeń poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej .

 

Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-02 08:02:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2024-05-08 13:06:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki