☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Herb Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Niedziela 18.08.2019

zaawansowane

ADR - Informacje podstawowe

10 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz.1823).

Dolnośląski Wojewódzki  Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu  jest uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowań ADR) i wpisany pod numerem 6.1 w „rejestrze podmiotów uprawnionych”, ogłoszonych na stronie www prowadzonej przez UOKiK.

Postępowanie w zakresie „pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich” (postępowanie ADR) umożliwia:

  • zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu (mediacja) lub
  • przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (koncyliacja).

Postępowanie jest polubowne. Oznacza to, że Strony muszą się zgodzić na to postępowanie oraz mają prawo wycofać się z postępowania na  każdym jego etapie.

„Pozasądowe” oznacza, że rozwiązanie problemu odbywa się bez udziału sądu powszechnego. Wiąże się z nim mało formalności. Dlatego postępowanie jest szybkie i tanie – prawie zawsze bezpłatne.

Postępowania prowadzone są korespondencyjnie przez  mediatorów  w języku polskim - dlatego wszystkie przedstawione dokumenty i wniosek należy wypełnić po polsku .

Uwaga. W przypadku zakupów dokonywanych drogą internetową istnieje alternatywny sposób dochodzenia swoich roszczeń poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej .

Statystyka w zakresie spraw ADR w 2018r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu :

  • Średni czas trwania postępowania ADR wynosił 27 dni kalendarzowych.
  • Wpłynęło  1100 wniosków, z czego 101 wniosków przekazano innym organom.
  • Przeprowadzono 999 postępowań (mediacje lub koncyliacje) w tym:
  • 537 rozstrzygnięć polubownych (pozytywnych), co daje 53,7% ogółu wniosków ,
  • 338 rozstrzygnięć negatywnych (strony nie doszły do porozumienia), tj. 33,8%,
  • w 61 przypadkach tut. Inspektorat nie wszczął procedury (nie uzupełnione braki formalne, wniosek wycofany przed rozpoczęciem procedowania, sprawy wykraczające poza zakres rzeczowy Inspekcji Handlowej)
  • 50 wniosków pozostało do załatwienia w 2019r. co stanowi 5,0% ogółu rozpatrzonych wniosków. 
  • Informacje o dalszej drodze dochodzenia swoich roszczeń uzyskało  4,8% wnioskodawców.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu nie prowadzi analiz przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.

Nie mniej żaden z konsumentów nie wniósł zastrzeżeń co do realizacji zobowiązań ustalonych w toku postępowań, które zakończono  wynikiem pozytywnym ( nawet wtedy kiedy wynik końcowy nie pokrywał się z żądaniem postawionym we wniosku). Nie otrzymaliśmy również żadnych sygnałów od konsumentów (których postępowanie kończono wynikiem negatywnym), iż sprzedawca zmienił stanowisko po zakończeniu procedury.

Zatem można przypuszczać, że strony w 100 % przypadków zastosowały się do wyników postępowań. 

Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Elżbieta Rutkowska
(2018-03-02 08:02:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Górawski
(2019-04-24 11:00:17)
 
 
ilość odwiedzin: 1218639

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X