☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ADR - Informacje podstawowe

10 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz.1823).

Dolnośląski Wojewódzki  Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu  jest uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowań ADR) i wpisany pod numerem 6.1 w „rejestrze podmiotów uprawnionych”, ogłoszonych na stronie www prowadzonej przez UOKiK.

Postępowanie w zakresie „pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich” (postępowanie ADR) umożliwia:

  • zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu (mediacja) lub
  • przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (koncyliacja).

Postępowanie jest polubowne. Oznacza to, że Strony muszą się zgodzić na to postępowanie oraz mają prawo wycofać się z postępowania na  każdym jego etapie.

„Pozasądowe” oznacza, że rozwiązanie problemu odbywa się bez udziału sądu powszechnego. Wiąże się z nim mało formalności. Dlatego postępowanie jest szybkie i tanie – prawie zawsze bezpłatne.

Postępowania prowadzone są korespondencyjnie przez  mediatorów  w języku polskim - dlatego wszystkie przedstawione dokumenty i wniosek należy wypełnić po polsku .

Uwaga. W przypadku zakupów dokonywanych drogą internetową istnieje alternatywny sposób dochodzenia swoich roszczeń poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej .

Statystyka w zakresie spraw ADR w 2020r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu :

  • Średni czas trwania postępowania ADR wynosił 30 dni kalendarzowych ( o 6 dni więcej w stosunku do roku 2019).
  • Wpłynęły  474 wnioski, z czego 56 wniosków przekazano innym organom.
  • Przeprowadzono we własnym zakresie 418 postępowań (mediacje lub koncyliacje) w tym:
  • 192 rozstrzygnięć polubownych (pozytywnych), co daje 45,9 % ogółu procedowanych wniosków ,
  • 124 rozstrzygnięć negatywnych (strony nie doszły do porozumienia), tj. 29,7%,
  • w 23 przypadkach tut. Inspektorat nie wszczął procedury (nie uzupełnione braki formalne, wniosek wycofany przed rozpoczęciem procedowania, sprawy wykraczające poza zakres rzeczowy Inspekcji Handlowej)
  • 33 wnioski pozostały do załatwienia w 2021r. co stanowi 7,8% ogółu rozpatrzonych wniosków. 

Informacje o dalszej drodze dochodzenia swoich roszczeń uzyskali wszyscy konsumenci, którym przedsiębiorca odmówił uznania roszczeń oraz  ci wnioskodawcy, którym odmówiono wszczęcia procedury z powodu braków formalnych lub przedmiotu sporu  wykraczającego poza zakres rzeczowy Inspekcji Handlowej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu nie prowadzi analiz przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.   Nie mniej żaden z konsumentów nie wniósł zastrzeżeń co do realizacji zobowiązań ustalonych w toku postępowań, które zakończono  wynikiem pozytywnym ( nawet wtedy kiedy wynik końcowy nie pokrywał się z żądaniem postawionym we wniosku). Nie otrzymaliśmy również żadnych sygnałów od konsumentów (których postępowanie kończono wynikiem negatywnym), iż sprzedawca zmienił stanowisko po zakończeniu procedury.

Zatem można przypuszczać, że strony w 100 % przypadków zastosowały się do wyników postępowań. 

Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-02 08:02:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2021-06-08 14:05:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 89531