Podstawy prawne i linki

 

Podstawy prawne i linki

Inspekcja Handlowa (IH) jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 poz. 1823) oraz na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 ).

Ponadto przy prowadzeniu postępowań stosowany jest regulamin opublikowany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich .

Przydatne linki można znaleźć poniżej: 

Uwaga. W przypadku zakupów dokonywanych drogą internetową istnieje alternatywny sposób dochodzenia swoich roszczeń poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej.

Wytworzył:
Beata Nankowska
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-02 09:58:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2023-04-17 12:57:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki