Platforma ODR w Unii Europejskiej

W przypadku zakupów dokonywanych drogą internetową istnieje alternatywny sposób dochodzenia swoich roszczeń poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej .

  • Platformą internetowego rozstrzygania sporów (ODR) zarządza Komisja Europejska. Konsumenci i sprzedawcy z UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu mogą dzięki niej rozstrzygać spory związane z zakupem towarów i usług przez internet – bez potrzeby występowania na drogę sądową.
  • Platforma ODR nie jest powiązana z żadnym sprzedawcą. Można z niej skorzystać, aby złożyć skargę w jednym z zatwierdzonych organów rozstrzygających spory.
  • Organ rozstrzygający spory to bezstronna organizacja lub osoba, która pomaga konsumentom i sprzedawcom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów. Jest to z reguły szybsze i tańsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe.
  • Platforma ODR jest łatwa w obsłudze. Użytkownicy na bieżąco otrzymują wskazówki, jak przejść krok po kroku przez kolejne etapy procedury. Dostępne są tłumaczenia na wszystkie języki UE oraz gwarantowane są terminy rozstrzygania spraw.
  • Korzystając z ODR, konsumenci mogą doprowadzić do sprawiedliwego rozstrzygnięcia bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Sprzedawcy mogą natomiast uniknąć wysokich kosztów postępowań sądowych i zachować dobre relacje z klientami.

Link do platformy ODR : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest na stronie :

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en

(Należy wybrać kraj, a otworzy się okno z wykazem instytucji.)

Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-03-05)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-05 10:14:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Górawski Marek
(2018-03-06 14:38:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki