☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 29.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kiedy Inspekcja Handlowa (IH) może odmówić postępowania?

Z systemu ADR „pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich” wyłączono:

  • postępowania, w których sprawy są rozstrzygane przez pracowników przedsiębiorcy, z którym toczony jest spór;
  • postępowania reklamacyjne, rozpatrywanie skarg konsumenckich przez przedsiębiorcę oraz bezpośrednie negocjacje między konsumentem a przedsiębiorcą;
  • działania sądu podejmowane w celu rozstrzygnięcia sporu w toku postępowania sądowego;
  • spory pomiędzy przedsiębiorcami;

Ponadto IH może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:

  • wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  • spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
  • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd;
  • wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji.
Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-03-05)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-05 14:38:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Górawski Marek
(2018-07-23 10:05:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 82583