Reklamacja z paragonem czy bez?

Reklamacja z paragonem czy bez?

Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy to sprzedawcy uzależniają przyjęcie pisma reklamacyjnego od przedstawienia paragonu. Taka sytuacja jest także naruszeniem prawa. Nie ma bowiem przepisów, które nakładałyby na konsumenta obowiązek przedstawienia paragonu przy składaniu reklamacji.

Wymaganie go przez sprzedawcę będzie próbą ograniczenia praw konsumenta. Naruszy to przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Paragon przy reklamacji jest jedynie dowodem zawarcia umowy z danym przedsiębiorca. Dodajmy dowodem nie jedynym. Równie dobrze, jeżeli sprzedawca kwestionuje w ogóle sam fakt, iż produkt pochodzi z jego sklepu, można okoliczność tę wykazać zeznaniami świadków, czy dowodem z przelewu bankowego.

Warto jednak pamiętać, że sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji bez paragonu ale w przypadku jej uznania np. poprzez wymianę towaru lub zwrot gotówki – paragon będzie potrzebny do rozliczenia z urzędem skarbowym.

Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-03-07)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-07 12:55:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-07 12:56:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki