Nowa kampania informacyjna UOKiK dla seniorów

W związku z nasilającymi się działaniami przedsiębiorców, noszącymi znamiona nieuczciwych praktyk rynkowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował dwa spoty informacyjne skierowane głownie do seniorów  , które można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

Stale wzrasta  liczba nieuczciwych zachowań przedsiębiorców m.in. ukrywających cel handlowy umowy i wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupu garnków, pościeli, urządzeń medycznych czy też zawierania umów przez telefon w zakresie  sprzedaży usług telekomunikacyjnych, zmiany dostawcy gazu lub prądu. Koniecznym stało się przypomnienie osobom starszym jak bronić się przed tego rodzaju praktykami.

Przypominamy również, iż oprócz Bezpłatnej Porady Konsumenckiej udzielanej pod nr telefonu: 801 440 220 , zawsze można się zwrócić z prośbą o pomoc do Inspekcji Handlowej najbliższej miejsca zamieszkania konsumenta. Adresy inspektoratów wojewódzkich wraz z ich delegaturami na stronie UOKiK (adres powyżej).

Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-04-05)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-04-05 14:28:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2021-06-08 14:10:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki