Prawo do reklamacji

 

Prawo do reklamacji

  W Polsce przepisami regulującymi prawa konsumenta zawierającego wszelkie rodzaje umów cywilnych są :

  1. ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny – dla umów zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r.
  2. ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (w wersji obowiązującej po 1.01.2023) – dotycząca umów zawartych po 1 stycznia 2023 r.

 

Prawo do reklamacji.

Jest to podstawowe uprawnienie każdego konsumenta. Pamiętaj, że w każdym przypadku obrotu konsumenckiego masz prawo do reklamacji, które nie może być wyłączone. Niezależnie od tego czy kupujesz telewizor , telefon komórkowy u operatora, czy ogórki u lokalnego przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca stwierdzi, że „reklamacja nie będzie rozpatrywana” lub odmówi nam do niej prawa- to narusza obowiązujące przepisy.

WAŻNE : Takie same uprawnienia, jak przy zakupie produktów, istnieją przy zakupie usług.

REKLAMACJA Z PARAGONEM CZY BEZ? ( KLIKNIJ )

"W polskim prawodawstwie możliwe są trzy tryby składania reklamacji:

  • RĘKOJMIA – ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany do 31.12.2022 r. towar, realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. 2022, . poz. 1360 ze zmianami)
  • NIEZGODNOŚC TOWARU Z UMOWĄ – ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za każdą rzecz sprzedaną od 1.01.2023 r. -wprowadzona znowelizowaną ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020, poz. 287 ze zmianami)
  • GWARANCJA –dodatkowe uprawnienie konsumentów, funkcjonujące równolegle do uprawnień z w/w ustaw, udzielana i kształtowana dobrowolnie przez gwaranta /producenta/sprzedawcę/importera. Realizowana jest w oparciu o zapisy zawarte w KARCIE GWARANCYJNEJ i na podstawie ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Warto pamiętać, że zapisy karty gwarancyjnej niejednokrotnie, ograniczają prawa konsumenta i są dla niego mniej korzystne niż uprawnienia wynikające z rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

 WAŻNE : Konsument sam dokonuje wyboru w jakim trybie składa reklamację, sprzedawca nie ma prawa zdecydować o tym za niego bez jego wiedzy i zgody.

ZWROT TOWARU.

Niekiedy można spotkać się z błędnym poglądem, iż zwrot towaru to uprawnienie konsumenta. Niestety polskie prawo nie daje konsumentowi prawa do zwrotu towaru kupionego w sklepie stacjonarnym (gdzie sprzedawca ma umożliwić  obejrzenie, przymiarkę, sprawdzenie jego głównych funkcji  istotnych dla przeznaczenia rzeczy). 

Zwrot w terminie 14 dni jest możliwy tylko przy zakupach dokonywanych na odległość (drogą internetową, na podstawie ulotki reklamowej, poprzez formularz zamówienia z gazety etc.) lub poza lokalem ( na pokazach, prezentacjach, wycieczkach czyli poza lokalem danego przedsiębiorcy).

Wytworzył:
Marek Górawski
Udostępnił:
Górawski Marek
(2018-07-20 11:50:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2023-04-17 12:10:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki