Jakie spory rozstrzyga Inspekcja Handlowa

Spór konsumencki powstaje, kiedy konsument nie jest zadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Strony sporu, zarówno konsument jak i przedsiębiorca, mogą podjąć dalsze kroki prawne dochodzenia swoich roszczeń.

 Inspekcja Handlowa rozstrzyga spory konsumenckie związane ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywności) a także  sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych, napraw sprzętu np. RTV i AGD, stolarskich, pralniczych).

Ogólnie Inspekcja Handlowa rozstrzyga spory konsumenckie w zakresie wszystkich towarów i usług, dla których nie zastrzeżono prawnie innych właściwych podmiotów rozwiązujących te spory.

Kategorie sporów, którymi nie zajmuje się Inspekcja Handlowa to :

 • przedsiębiorcy działający na terenach zamkniętych, podlegających Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości; 
 • przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzący hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujący działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła
 • przedsiębiorcy  produkujący  paliwa; 
 • banki oraz prowadzona  przez nie działalność bankowa; 
 • ubezpieczenia oraz działalność ubezpieczeniowa; 
 • usługi pocztowe i telekomunikacyjne; 
 • usługi  pośrednictwa finansowego; 
 • usługi  informatyczne; 
 • usługi  naukowo-badawcze; 
 • usługi  w zakresie edukacji świadczone przez podmioty publiczne; 
 • usługi  w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej; 
 • nawozy  i środki  wspomagające  uprawę roślin , (w myśl art. 4 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r.) 

Kiedy Inspekcja Handlowa może odmówić postępowania? (Kliknij)

Uwaga. W przypadku zakupów dokonywanych drogą internetową istnieje alternatywny sposób dochodzenia swoich roszczeń poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Górawski Marek
(2018-07-20 12:12:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Górawski Marek
(2018-07-23 10:10:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki