Archiwum

 

 

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposób i zasady ich udostępniania:

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217). Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w w/w ustawie.

Wytworzył:
Tamara Kuźnik
Udostępnił:
Szcząchor Józef
(2003-07-24 12:16:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowszyniec Dorota
(2018-02-16 09:26:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki