Lista rzeczoznawców (stan na dzień 14.04.2023 r.)

 

Jeśli jesteś w sporze reklamacyjnym ze sprzedawcą (lub konsumentem) i chcesz umocnić swoje stanowisko w sprawie, możesz skorzystać z opinii specjalistów.

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2020, poz. 1706) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. 2001, Nr 85, poz. 931).

 

Rzeczoznawcy nie są pracownikami wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a swoje opinie wydają na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, Stałego Sądu Polubownego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

Uwaga: Usługi rzeczoznawców są odpłatne.

 

Lista rzeczoznawców (19.03.2024)

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Czekalska
(2017-11-23)
Udostępnił:
Szcząchor Józef
(2003-07-24 12:39:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2024-03-19 11:53:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki