Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR)

Realizując wymogi art. 9.1 i art. 11 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich ( Dz. U. 2016, poz. 1823) zamieszczamy sprawozdania z ogólnopolskiej działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) 

 

  "Sprawozdanie z działalności  Inspekcji Handlowej  jako podmiotu ADR za rok 2021"

"Sprawozdanie z działalności  Inspekcji Handlowej  jako podmiotu ADR za rok 2022"

 

 

 

Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-04-24)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-04-24 12:06:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2023-05-09 11:02:08)