Kontrola IH - prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

  • Inspekcja Handlowa sprawdza przestrzeganie podstawowych przepisów regulujących obrót alkoholem i papierosami – ustaw o wychowaniu w trzeźwości, ochronie zdrowia przed używaniem tytoniu oraz o podatku akcyzowym.
  • Dzięki kontrolom inspektorzy wycofują z rynku produkty pochodzące z nielegalnych źródeł, jak również te, które nie posiadają odpowiedniego oznakowania lub zabezpieczeń.
  • Zapoznaj się z wynikami kontroli z pierwszych trzech kwartałów 2021 roku – pobierz raport oraz wykaz nieprawidłowości.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowszyniec Dorota
(2019-10-31 14:09:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Będkowska Marta
(2022-01-03 11:50:38)