Informacja o rozpatrzonych petycjach

W roku 2022 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu nie rozpatrzył żadnej petycji.

Wytworzył:
Marta Będkowska
Udostępnił:
Będkowska Marta
(2021-08-17 12:16:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Nowak
(2023-01-18 10:43:23)