Def. Sporu konsumenckiego

Spory konsumenckie, to takie, w których jedną ze stron jest konsument a drugą przedsiębiorca. Są to spory między konsumentem a przedsiębiorcą wynikające z zawartej między nimi umowy, np. sprzedaży, o dzieło, o usługę turystyczną. 

  • Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawiera umowę) z przedsiębiorcą w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Uwaga. Inspekcja Handlowa  nie roztrzyga sporów między przedsiębiorcami (relacje B2B).

 

Wytworzył:
Marek Górawski
(2018-07-20)
Udostępnił:
Górawski Marek
(2018-07-20 13:21:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Górawski Marek
(2018-07-20 13:25:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki